הודעות

לכלל קהילת בית הספר לוח זמני ההסעות עודכן בקישור הנ"ל http://www.annefrankschool.org.il/information/